Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain korkean teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Venäjän (RU) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Venäjälle (RU) ajanjaksolla 2021 tammikuu - helmikuu

2021 tammi-helmikuu
milj.$
2020 tammi-helmikuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka37,6 6,7 468.4
02 Elämäntieteet (Life Science)40,6 24,7 64.2
03 Optoelektroniikka1,2 2,2 -46.4
04 Tietoviestintä60,10 21,8 180.6
05 Elektroniikka8,9 6,7 32.1
06 Joustava valmistus4,8 9,1 -47.3
07 Edistyneet materiaalit0,10 0,6 69.3
08 Ilmailu194,2 87,1 123.0
10 Ydinteknologia5,2 2,9 79.6
Yhteensä354,3 161,5 119.4

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Venäjän (RU) korkean teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - helmikuu

2021 tammi-helmikuu
milj. $
2020 tammi-helmikuu
milj. $
Muutos
%
02 Elämäntieteet (Life Science)6,3 8,1 -22.2
03 Optoelektroniikka0,7 0,2 504.8
04 Tietoviestintä0,7 0,7 2.2
05 Elektroniikka0,9 0,9 6.7
06 Joustava valmistus0,6 0,9 -37.6
07 Edistyneet materiaalit4,9 2,8 76.6
08 Ilmailu15,9 38,0 -58.4
10 Ydinteknologia33,9 109,4 -69.1
Yhteensä63,7 160,7 -60.4

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu