Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain korkean teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Qatarin (QA) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Qatariin (QA) ajanjaksolla 2021 tammikuu - helmikuu

2021 tammi-helmikuu
milj.$
2020 tammi-helmikuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka0,8 2,10 -73.0
02 Elämäntieteet (Life Science)6,3 7,8 -19.2
03 Optoelektroniikka2,2 1,4 66.6
04 Tietoviestintä40,10 92,8 -55.9
05 Elektroniikka0,8 3,4 -77.3
06 Joustava valmistus1,4 0,8 66.6
07 Edistyneet materiaalit0,1 0,5 -85.8
08 Ilmailu19,2 158,8 -87.9
09 Aseet1,7 29,9 -94.6
10 Ydinteknologia0,7 0,2 306.7
Yhteensä73,7 298,0 -75.3

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Qatarin (QA) korkean teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - helmikuu

2021 tammi-helmikuu
milj. $
2020 tammi-helmikuu
milj. $
Muutos
%
Yhteensä0,1 0,1 10.2

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu