Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain korkean teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Portugalin (PT) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Portugaliin (PT) ajanjaksolla 2021 tammikuu - helmikuu

2021 tammi-helmikuu
milj.$
2020 tammi-helmikuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka0,6 2,7 -80.4
02 Elämäntieteet (Life Science)9,6 4,1 133.7
03 Optoelektroniikka1,1 1,4 -25.6
04 Tietoviestintä4,5 3,2 39.1
05 Elektroniikka1,8 0,7 161.5
06 Joustava valmistus0,9 0,1 770.9
08 Ilmailu48,1 77,6 -38.1
Yhteensä66,3 89,8 -26.1

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Portugalin (PT) korkean teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - helmikuu

2021 tammi-helmikuu
milj. $
2020 tammi-helmikuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka9,5 10,6 -11.2
02 Elämäntieteet (Life Science)3,8 5,8 -34.5
03 Optoelektroniikka0,4 0,3 38.6
04 Tietoviestintä18,0 13,8 30.7
05 Elektroniikka3,4 1,6 110.7
06 Joustava valmistus0,8 0,4 109.6
08 Ilmailu29,3 1,6 1761.3
Yhteensä65,1 34,0 91.5

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu