Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain korkean teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Puolan (PL) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Puolaan (PL) ajanjaksolla 2021 tammikuu - helmikuu

2021 tammi-helmikuu
milj.$
2020 tammi-helmikuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka0,5 1,1 -57.8
02 Elämäntieteet (Life Science)30,8 27,3 12.9
03 Optoelektroniikka0,8 3,5 -77.7
04 Tietoviestintä57,3 38,8 47.6
05 Elektroniikka16,3 8,9 82.3
06 Joustava valmistus1,8 8,0 -77.6
07 Edistyneet materiaalit7,10 9,3 -14.6
08 Ilmailu124,1 208,1 -40.4
09 Aseet4,5 0,5 945.4
Yhteensä243,10 305,3 -20.1

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Puolan (PL) korkean teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - helmikuu

2021 tammi-helmikuu
milj. $
2020 tammi-helmikuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka0,7 0,3 226.6
02 Elämäntieteet (Life Science)80,4 91,1 -11.7
03 Optoelektroniikka1,4 31,5 -95.7
04 Tietoviestintä47,2 32,8 44.1
05 Elektroniikka4,1 6,6 -37.8
06 Joustava valmistus2,10 4,6 -36.5
07 Edistyneet materiaalit1,3 2,4 -44.2
08 Ilmailu127,6 201,10 -36.8
Yhteensä265,4 370,9 -28.4

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu