Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain korkean teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Pakistanin (PK) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Pakistaniin (PK) ajanjaksolla 2021 tammikuu - helmikuu

2021 tammi-helmikuu
milj.$
2020 tammi-helmikuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka3,8 1,1 247.7
02 Elämäntieteet (Life Science)3,3 6,0 -46.3
03 Optoelektroniikka0,5 0,2 128.6
04 Tietoviestintä21,1 9,0 134.4
05 Elektroniikka0,5 1,1 -57.2
06 Joustava valmistus0,7 0,5 41.6
08 Ilmailu30,9 19,10 55.0
09 Aseet0,8 0..
Yhteensä61,5 38,3 60.6

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Pakistanin (PK) korkean teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - helmikuu

2021 tammi-helmikuu
milj. $
2020 tammi-helmikuu
milj. $
Muutos
%
02 Elämäntieteet (Life Science)17,7 16,6 6.8
Yhteensä18,1 16,8 7.8

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu