Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain korkean teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Perun (PE) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Peruun (PE) ajanjaksolla 2021 tammikuu - helmikuu

2021 tammi-helmikuu
milj.$
2020 tammi-helmikuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka5,7 6,2 -7.9
02 Elämäntieteet (Life Science)13,4 15,1 -11.6
03 Optoelektroniikka2,3 2,1 8.1
04 Tietoviestintä111,2 101,6 9.4
05 Elektroniikka10,1 6,1 66.2
06 Joustava valmistus1,6 2,5 -35.8
08 Ilmailu31,8 29,6 7.5
10 Ydinteknologia0,8 0,1 1240.1
Yhteensä176,6 163,3 8.2

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Perun (PE) korkean teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - helmikuu

2021 tammi-helmikuu
milj. $
2020 tammi-helmikuu
milj. $
Muutos
%
Yhteensä0,6 0,7 -11.6

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu