Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain korkean teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Omanin (OM) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Omaniin (OM) ajanjaksolla 2021 tammikuu - helmikuu

2021 tammi-helmikuu
milj.$
2020 tammi-helmikuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka0,3 0,6 -50.8
02 Elämäntieteet (Life Science)5,8 1,10 197.8
04 Tietoviestintä12,3 4,7 163.6
05 Elektroniikka0,4 0,9 -59.7
06 Joustava valmistus0,3 0,3 -9.8
08 Ilmailu6,3 5,2 21.1
10 Ydinteknologia0,8 0,2 545.7
Yhteensä26,1 13,7 90.7

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Omanin (OM) korkean teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - helmikuu

2021 tammi-helmikuu
milj. $
2020 tammi-helmikuu
milj. $
Muutos
%
Yhteensä0,1 0,1 -69.4

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu