Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain kehittyneen teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Norjan (NO) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Norjaan (NO) ajanjaksolla 2021 tammikuu - heinäkuu

2021 tammi-heinäkuu
milj.$
2020 tammi-heinäkuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka1,9 2,6 -26.2
02 Elämäntieteet (Life Science)78,1 51,3 52.2
03 Optoelektroniikka14,1 10,2 37.7
04 Tietoviestintä72,6 95,3 -23.8
05 Elektroniikka14,4 7,9 84.2
06 Joustava valmistus6,4 7,10 -19.8
07 Edistyneet materiaalit2,2 7,5 -71.0
08 Ilmailu166,2 170,4 -2.5
09 Aseet25,4 10,8 136.7
10 Ydinteknologia1,9 1,8 3.3
Yhteensä382,8 365,4 4.8

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Norjan (NO) kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - heinäkuu

2021 tammi-heinäkuu
milj. $
2020 tammi-heinäkuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka1,9 3,5 -45.2
02 Elämäntieteet (Life Science)50,6 38,0 33.1
03 Optoelektroniikka4,9 5,3 -9.0
04 Tietoviestintä78,6 74,3 5.7
05 Elektroniikka4,2 3,2 33.8
06 Joustava valmistus2,10 3,2 -7.8
07 Edistyneet materiaalit16,2 4,3 282.3
08 Ilmailu125,1 123,6 1.2
09 Aseet42,4 17,6 141.0
10 Ydinteknologia1,3 0,6 114.4
Yhteensä327,8 273,3 19.9

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu