Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain korkean teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Norjan (NO) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Norjaan (NO) ajanjaksolla 2021 tammikuu - helmikuu

2021 tammi-helmikuu
milj.$
2020 tammi-helmikuu
milj. $
Muutos
%
02 Elämäntieteet (Life Science)10,8 11,9 -9.7
03 Optoelektroniikka0,9 2,8 -70.0
04 Tietoviestintä12,5 23,7 -47.1
05 Elektroniikka3,1 2,2 44.3
06 Joustava valmistus1,8 3,2 -43.4
07 Edistyneet materiaalit0,5 1,8 -75.6
08 Ilmailu37,9 68,3 -44.6
09 Aseet7,1 1,8 296.0
10 Ydinteknologia1,7 0,2 1121.8
Yhteensä76,0 115,5 -34.2

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Norjan (NO) korkean teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - helmikuu

2021 tammi-helmikuu
milj. $
2020 tammi-helmikuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka0,2 1,7 -88.2
02 Elämäntieteet (Life Science)9,6 15,6 -38.7
03 Optoelektroniikka0,10 0,9 10.1
04 Tietoviestintä17,8 20,8 -14.6
05 Elektroniikka1,0 1,0 0.0
07 Edistyneet materiaalit0,5 1,3 -62.0
08 Ilmailu33,7 29,2 15.4
09 Aseet18,5 2,3 735.4
10 Ydinteknologia0,5 0,2 237.6
Yhteensä82,7 72,7 13.8

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu