Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain kehittyneen teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Alankomaiden (NL) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Alankomaihin (NL) ajanjaksolla 2021 tammikuu - heinäkuu

2021 tammi-heinäkuu
milj.$
2020 tammi-heinäkuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka1.875,5 1.875,4 0.0
02 Elämäntieteet (Life Science)2.355,5 1.918,6 22.8
03 Optoelektroniikka146,0 155,3 -6.0
04 Tietoviestintä2.890,4 2.241,1 29.0
05 Elektroniikka354,5 268,6 32.0
06 Joustava valmistus263,5 192,4 36.9
07 Edistyneet materiaalit34,7 39,7 -12.6
08 Ilmailu972,2 970,3 0.2
09 Aseet32,8 16,3 101.8
10 Ydinteknologia5,4 3,8 43.1
Yhteensä8.930,1 7.681,2 16.3

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Alankomaiden (NL) kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - heinäkuu

2021 tammi-heinäkuu
milj. $
2020 tammi-heinäkuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka934,4 1.670,8 -44.1
02 Elämäntieteet (Life Science)535,3 532,6 0.5
03 Optoelektroniikka9,7 22,10 -57.8
04 Tietoviestintä473,2 446,1 6.1
05 Elektroniikka15,8 15,7 0.4
06 Joustava valmistus491,7 445,9 10.3
07 Edistyneet materiaalit7,3 9,7 -24.9
08 Ilmailu227,4 245,0 -7.2
09 Aseet25,6 14,0 83.0
10 Ydinteknologia299,1 226,8 31.9
Yhteensä3.019,1 3.629,1 -16.8

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu