Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain korkean teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Alankomaiden (NL) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Alankomaihin (NL) ajanjaksolla 2021 tammikuu - helmikuu

2021 tammi-helmikuu
milj.$
2020 tammi-helmikuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka545,5 500,5 9.0
02 Elämäntieteet (Life Science)578,3 561,3 3.0
03 Optoelektroniikka38,2 51,5 -25.7
04 Tietoviestintä792,7 655,6 20.9
05 Elektroniikka73,6 83,3 -11.6
06 Joustava valmistus66,6 51,8 28.7
07 Edistyneet materiaalit11,8 11,9 -1.1
08 Ilmailu105,9 510,9 -79.3
09 Aseet14,0 4,7 199.3
10 Ydinteknologia0,9 1,2 -27.8
Yhteensä2.227,0 2.432,3 -8.4

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Alankomaiden (NL) korkean teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - helmikuu

2021 tammi-helmikuu
milj. $
2020 tammi-helmikuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka224,1 406,6 -44.9
02 Elämäntieteet (Life Science)107,3 177,2 -39.4
03 Optoelektroniikka0,9 1,9 -55.4
04 Tietoviestintä139,5 141,2 -1.3
05 Elektroniikka3,5 5,5 -35.9
06 Joustava valmistus76,8 138,7 -44.6
07 Edistyneet materiaalit2,1 2,10 -31.9
08 Ilmailu55,7 69,8 -20.2
09 Aseet5,7 2,7 117.4
10 Ydinteknologia137,1 74,2 84.8
Yhteensä752,2 1.020,3 -26.3

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu