Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain kehittyneen teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Nigerian (NG) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Nigeriaan (NG) ajanjaksolla 2021 tammikuu - heinäkuu

2021 tammi-heinäkuu
milj.$
2020 tammi-heinäkuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka5,10 0,3 2514.4
02 Elämäntieteet (Life Science)21,4 14,1 51.9
03 Optoelektroniikka2,7 0,9 210.7
04 Tietoviestintä31,2 19,5 60.1
05 Elektroniikka5,9 0,9 581.8
06 Joustava valmistus2,5 4,4 -43.3
08 Ilmailu269,6 29,8 805.1
09 Aseet0,9 0,7 33.1
10 Ydinteknologia0,4 0,3 11.9
Yhteensä340,3 70,6 382.7

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Nigerian (NG) kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - heinäkuu

2021 tammi-heinäkuu
milj. $
2020 tammi-heinäkuu
milj. $
Muutos
%
Yhteensä0,8 0,3 158.9

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu