Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain kehittyneen teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Nigerian (NG) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Nigeriaan (NG) ajanjaksolla 2021 tammikuu - syyskuu

2021 tammi-syyskuu
milj.$
2020 tammi-syyskuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka5,9 0,3 1680.0
02 Elämäntieteet (Life Science)21,3 18,3 16.3
03 Optoelektroniikka2,6 1,1 150.0
04 Tietoviestintä31,1 29,3 6.4
05 Elektroniikka5,9 1,0 478.5
06 Joustava valmistus2,5 4,6 -46.7
08 Ilmailu269,6 32,7 725.2
09 Aseet0,9 0,7 30.5
10 Ydinteknologia0,3 0,4 -17.9
Yhteensä340,3 88,4 285.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Nigerian (NG) kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - syyskuu

2021 tammi-syyskuu
milj. $
2020 tammi-syyskuu
milj. $
Muutos
%
Yhteensä0,7 0,4 92.1

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu