Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain korkean teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Nigerian (NG) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Nigeriaan (NG) ajanjaksolla 2021 tammikuu - helmikuu

2021 tammi-helmikuu
milj.$
2020 tammi-helmikuu
milj. $
Muutos
%
02 Elämäntieteet (Life Science)1,8 0,7 170.9
03 Optoelektroniikka0,2 0,6 -73.3
04 Tietoviestintä9,9 9,6 3.4
05 Elektroniikka0,5 0,4 23.0
06 Joustava valmistus0,7 0,6 9.3
08 Ilmailu8,8 9,9 -11.2
Yhteensä22,5 21,7 3.6

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Nigerian (NG) korkean teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - helmikuu

2021 tammi-helmikuu
milj. $
2020 tammi-helmikuu
milj. $
Muutos
%
Yhteensä0,2 0,1 129.4

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu