Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Malesia

General Advanced Technology Product Definitions
(1) Biotechnology (2) Life Sience (3) Opto-Electronics (4) Information & Communications (5) Electronics (6) Flexible Manufacturing (7) Advanced Materials (8) Aerospace (9) Weapons (10) Nuclear Technology

Kehittyneen teknologian tuotteiden osuus Yhdysvaltain2021/3
%
2021/4
%
2021/5
%
2021/6
%
2021/7
%
Viennistä Malesiaan35.444.441.041.847.5
Tuonnista Malesiasta62.657.356.960.153.9
Tavaroiden ulkomaankaupasta Malesian kanssa57.654.553.756.552.5

Taulukko: Yhdysvaltain kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Malesiaan (MY) jaksolla 3/2021 - 7/2021

2021/32021/42021/52021/62021/7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
01. Biotekniikka 5 1.1 4 0.6 4 0.7 4 0.7 10 1.6
02. Elämäntieteet (Life Science) 14 3.1 12 2.2 12 2.2 14 2.5 19 3.0
03. Optoelektroniikka 6 1.3 4 0.8 7 1.2 7 1.4 4 0.6
04. Tietoviestintä 68 15.6 136 24.5 75 13.8 64 12.0 89 14.3
05. Elektroniikka 265 60.6 335 60.4 373 68.5 359 67.0 427 68.3
06. Joustava valmistus 25 5.6 21 3.7 32 5.9 33 6.2 25 3.9
07. Edistyneet materiaalit 8 1.8 9 1.6 10 1.8 8 1.5 8 1.3
08. Ilmailu 47 10.7 34 6.1 32 5.9 47 8.7 44 7.0
09. Aseet 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
10. Ydinteknologia 1 0.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Yhteensä 438 100 555 100 544 100 536 100 624 100

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Kehittyneen teknologian tuotteiden tuonti Malesiasta (MY) jaksolla 3/2021 - 7/2021

2021/32021/42021/52021/62021/7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
02. Elämäntieteet (Life Science) 56 1.6 42 1.6 36 1.3 46 1.5 54 2.1
03. Optoelektroniikka 239 7.0 231 8.8 241 8.3 241 7.8 210 8.1
04. Tietoviestintä 712 20.9 636 24.3 633 21.8 650 21.0 654 25.1
05. Elektroniikka 2.279 66.7 1.579 60.3 1.876 64.7 2.006 64.9 1.580 60.5
06. Joustava valmistus 114 3.3 118 4.5 104 3.6 134 4.3 99 3.8
07. Edistyneet materiaalit 5 0.1 4 0.2 3 0.1 5 0.2 4 0.1
08. Ilmailu 10 0.3 9 0.4 9 0.3 7 0.2 10 0.4
09. Aseet 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
10. Ydinteknologia 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Yhteensä 3.415 100 2.619 100 2.902 100 3.088 100 2.611 100

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-heinäkuun summa (ATP)


Vuositason tiedot (Sitc)

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-heinäkuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu