Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain korkean teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Malesian (MY) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Malesiaan (MY) ajanjaksolla 2021 tammikuu - helmikuu

2021 tammi-helmikuu
milj.$
2020 tammi-helmikuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka4,10 4,6 8.6
02 Elämäntieteet (Life Science)22,8 30,8 -26.1
03 Optoelektroniikka8,7 7,0 23.4
04 Tietoviestintä128,3 88,8 44.5
05 Elektroniikka570,9 576,8 -1.0
06 Joustava valmistus61,7 56,1 10.0
07 Edistyneet materiaalit19,6 11,0 77.8
08 Ilmailu103,4 288,8 -64.2
10 Ydinteknologia0,3 1,1 -70.7
Yhteensä920,5 1.064,7 -13.5

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Malesian (MY) korkean teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - helmikuu

2021 tammi-helmikuu
milj. $
2020 tammi-helmikuu
milj. $
Muutos
%
02 Elämäntieteet (Life Science)92,1 64,1 43.8
03 Optoelektroniikka422,9 558,3 -24.3
04 Tietoviestintä998,8 1.065,4 -6.3
05 Elektroniikka2.351,2 2.264,5 3.8
06 Joustava valmistus166,7 142,9 16.7
07 Edistyneet materiaalit6,1 7,4 -17.4
08 Ilmailu15,8 37,2 -57.6
Yhteensä4.053,3 4.139,4 -2.1

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu