Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain kehittyneen teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Marokon (MA) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Marokkoon (MA) ajanjaksolla 2021 tammikuu - heinäkuu

2021 tammi-heinäkuu
milj.$
2020 tammi-heinäkuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka2,3 8,3 -72.8
02 Elämäntieteet (Life Science)5,4 5,1 6.1
03 Optoelektroniikka0,10 1,5 -37.0
04 Tietoviestintä43,7 10,8 304.7
05 Elektroniikka4,1 2,3 81.4
06 Joustava valmistus1,2 0,7 88.2
07 Edistyneet materiaalit4,5 1,9 144.9
08 Ilmailu287,9 290,3 -0.8
09 Aseet0,4 0,2 100.9
Yhteensä350,2 320,9 9.2

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Marokon (MA) kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - heinäkuu

2021 tammi-heinäkuu
milj. $
2020 tammi-heinäkuu
milj. $
Muutos
%
04 Tietoviestintä0,4 0,4 -7.1
05 Elektroniikka69,8 10,3 580.8
07 Edistyneet materiaalit6,5 0,4 1754.1
08 Ilmailu19,7 21,5 -8.0
Yhteensä96,4 32,5 196.7

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu