Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain korkean teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Marokon (MA) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Marokkoon (MA) ajanjaksolla 2021 tammikuu - helmikuu

2021 tammi-helmikuu
milj.$
2020 tammi-helmikuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka0,8 3,5 -78.0
02 Elämäntieteet (Life Science)1,4 2,6 -45.4
03 Optoelektroniikka0,1 1,4 -96.4
04 Tietoviestintä5,1 3,1 66.4
05 Elektroniikka0,9 1,0 -10.2
07 Edistyneet materiaalit1,1 0,6 99.3
08 Ilmailu35,10 121,2 -70.4
Yhteensä45,3 133,2 -66.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Marokon (MA) korkean teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - helmikuu

2021 tammi-helmikuu
milj. $
2020 tammi-helmikuu
milj. $
Muutos
%
05 Elektroniikka21,10 5,2 328.2
07 Edistyneet materiaalit0,9 0,1 2327.1
08 Ilmailu4,6 9,3 -51.0
Yhteensä27,4 14,6 88.1

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu