Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain korkean teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Latvian (LV) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Latviaan (LV) ajanjaksolla 2021 tammikuu - helmikuu

2021 tammi-helmikuu
milj.$
2020 tammi-helmikuu
milj. $
Muutos
%
02 Elämäntieteet (Life Science)1,3 0,9 48.9
04 Tietoviestintä4,3 1,6 182.3
05 Elektroniikka1,5 1,1 33.4
08 Ilmailu41,3 3,7 1022.7
Yhteensä48,7 7,3 571.6

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Latvian (LV) korkean teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - helmikuu

2021 tammi-helmikuu
milj. $
2020 tammi-helmikuu
milj. $
Muutos
%
02 Elämäntieteet (Life Science)1,4 0,7 125.9
04 Tietoviestintä7,3 4,3 70.4
05 Elektroniikka0,2 0,6 -65.9
07 Edistyneet materiaalit0,8 0,8 -4.9
Yhteensä9,6 29,2 -67.1

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu