Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain kehittyneen teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Liettuan (LT) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Liettuaan (LT) ajanjaksolla 2021 tammikuu - heinäkuu

2021 tammi-heinäkuu
milj.$
2020 tammi-heinäkuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka2,7 1,9 40.9
02 Elämäntieteet (Life Science)12,9 10,1 27.9
03 Optoelektroniikka2,4 1,4 69.6
04 Tietoviestintä17,7 28,2 -37.1
05 Elektroniikka4,1 2,9 42.9
06 Joustava valmistus1,1 2,3 -52.7
08 Ilmailu44,2 17,8 149.1
09 Aseet3,9 21,8 -82.5
10 Ydinteknologia0,4 1,3 -71.9
Yhteensä89,1 87,3 2.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Liettuan (LT) kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - heinäkuu

2021 tammi-heinäkuu
milj. $
2020 tammi-heinäkuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka19,8 7,2 176.1
02 Elämäntieteet (Life Science)8,9 7,9 12.5
03 Optoelektroniikka8,3 8,5 -2.7
04 Tietoviestintä21,3 6,2 247.0
05 Elektroniikka2,0 1,7 22.3
06 Joustava valmistus0,7 0,4 93.0
08 Ilmailu3,8 13,8 -72.8
09 Aseet20,4 10,3 98.6
10 Ydinteknologia0,5 0,6 -17.2
Yhteensä85,2 56,1 52.0

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu