Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain korkean teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Liettuan (LT) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Liettuaan (LT) ajanjaksolla 2021 tammikuu - helmikuu

2021 tammi-helmikuu
milj.$
2020 tammi-helmikuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka0,8 0,4 109.0
02 Elämäntieteet (Life Science)2,6 3,6 -30.3
03 Optoelektroniikka0,5 0,4 51.7
04 Tietoviestintä4,9 5,4 -9.6
05 Elektroniikka0,9 0,7 17.4
06 Joustava valmistus0,4 0,7 -49.2
08 Ilmailu7,8 11,0 -29.3
Yhteensä17,6 22,3 -21.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Liettuan (LT) korkean teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - helmikuu

2021 tammi-helmikuu
milj. $
2020 tammi-helmikuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka5,8 3,6 60.9
02 Elämäntieteet (Life Science)2,5 1,10 28.0
03 Optoelektroniikka2,2 1,8 22.3
04 Tietoviestintä4,9 1,5 241.4
05 Elektroniikka0,8 0,6 28.6
08 Ilmailu0,1 12,4 -99.5
09 Aseet2,1 3,3 -36.1
Yhteensä18,1 24,9 -27.6

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu