Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain kehittyneen teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Libanonin (LB) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Libanoniin (LB) ajanjaksolla 2021 tammikuu - heinäkuu

2021 tammi-heinäkuu
milj.$
2020 tammi-heinäkuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka13,4 12,3 9.2
02 Elämäntieteet (Life Science)4,9 3,6 34.9
03 Optoelektroniikka1,9 3,7 -49.9
04 Tietoviestintä11,3 5,3 114.9
08 Ilmailu11,6 26,9 -56.9
09 Aseet0,6 0,4 59.8
10 Ydinteknologia1,2 0,2 471.4
Yhteensä44,10 52,4 -14.1

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Libanonin (LB) kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - heinäkuu

2021 tammi-heinäkuu
milj. $
2020 tammi-heinäkuu
milj. $
Muutos
%
06 Joustava valmistus0,9 0,5 78.7
Yhteensä1,4 0,7 109.7

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu