Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain korkean teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Libanonin (LB) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Libanoniin (LB) ajanjaksolla 2021 tammikuu - helmikuu

2021 tammi-helmikuu
milj.$
2020 tammi-helmikuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka5,1 3,6 44.5
02 Elämäntieteet (Life Science)1,8 0,5 283.4
04 Tietoviestintä2,9 2,2 32.6
08 Ilmailu0,5 1,7 -75.1
09 Aseet0,2 0,4 -58.5
10 Ydinteknologia1,2 0,2 463.1
Yhteensä11,4 9,10 14.5

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Libanonin (LB) korkean teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - helmikuu

2021 tammi-helmikuu
milj. $
2020 tammi-helmikuu
milj. $
Muutos
%
Yhteensä0,2 0,1 354.8

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu