Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain korkean teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Kazakstanin (KZ) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Kazakstaniin (KZ) ajanjaksolla 2021 tammikuu - helmikuu

2021 tammi-helmikuu
milj.$
2020 tammi-helmikuu
milj. $
Muutos
%
02 Elämäntieteet (Life Science)0,9 1,9 -52.9
04 Tietoviestintä1,4 37,9 -96.4
05 Elektroniikka0,9 0,6 46.1
08 Ilmailu1,2 2,2 -43.7
Yhteensä4,6 43,1 -89.3

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Kazakstanin (KZ) korkean teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - helmikuu

2021 tammi-helmikuu
milj. $
2020 tammi-helmikuu
milj. $
Muutos
%
Yhteensä0,1 0,1 -76.5

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu