Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain kehittyneen teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Kuwaitin (KW) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Kuwaitiin (KW) ajanjaksolla 2021 tammikuu - heinäkuu

2021 tammi-heinäkuu
milj.$
2020 tammi-heinäkuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka7,9 15,5 -49.3
02 Elämäntieteet (Life Science)29,3 35,1 -16.4
03 Optoelektroniikka3,9 8,3 -53.8
04 Tietoviestintä31,7 28,5 11.4
05 Elektroniikka4,5 3,0 50.1
06 Joustava valmistus5,8 9,10 -42.3
08 Ilmailu13,6 19,7 -31.1
09 Aseet19,5 8,5 128.4
10 Ydinteknologia0,3 1,4 -81.5
Yhteensä116,1 130,1 -10.8

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Kuwaitin (KW) kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - heinäkuu

2021 tammi-heinäkuu
milj. $
2020 tammi-heinäkuu
milj. $
Muutos
%
Yhteensä0,2 0,3 -58.1

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu