Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain korkean teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Kuwaitin (KW) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Kuwaitiin (KW) ajanjaksolla 2021 tammikuu - helmikuu

2021 tammi-helmikuu
milj.$
2020 tammi-helmikuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka0,6 1,9 -71.7
02 Elämäntieteet (Life Science)6,7 6,5 2.8
03 Optoelektroniikka3,3 2,3 46.0
04 Tietoviestintä12,1 10,6 13.5
05 Elektroniikka1,10 1,1 85.5
06 Joustava valmistus3,1 4,5 -31.5
08 Ilmailu4,0 5,7 -30.3
09 Aseet6,4 2,2 188.3
Yhteensä37,8 34,7 9.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Kuwaitin (KW) korkean teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - helmikuu

2021 tammi-helmikuu
milj. $
2020 tammi-helmikuu
milj. $
Muutos
%
Yhteensä0,1 0..

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu