Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain kehittyneen teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Kenian (KE) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Keniaan (KE) ajanjaksolla 2021 tammikuu - heinäkuu

2021 tammi-heinäkuu
milj.$
2020 tammi-heinäkuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka0,5 0,2 295.1
02 Elämäntieteet (Life Science)6,1 2,8 124.7
03 Optoelektroniikka1,1 1,8 -42.3
04 Tietoviestintä19,4 8,10 116.4
05 Elektroniikka0,7 1,0 -38.6
06 Joustava valmistus11,9 5,4 123.3
08 Ilmailu37,7 42,4 -11.1
Yhteensä77,2 62,5 23.6

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Kenian (KE) kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - heinäkuu

2021 tammi-heinäkuu
milj. $
2020 tammi-heinäkuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka6,4 0..
Yhteensä6,10 0,4 1903.8

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu