Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain korkean teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Kenian (KE) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Keniaan (KE) ajanjaksolla 2021 tammikuu - helmikuu

2021 tammi-helmikuu
milj.$
2020 tammi-helmikuu
milj. $
Muutos
%
02 Elämäntieteet (Life Science)2,6 0,8 227.7
04 Tietoviestintä2,2 1,5 46.1
05 Elektroniikka0,1 0,5 -85.1
08 Ilmailu13,5 12,7 6.3
Yhteensä18,5 15,7 18.1

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Kenian (KE) korkean teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - helmikuu

2021 tammi-helmikuu
milj. $
2020 tammi-helmikuu
milj. $
Muutos
%
Yhteensä0,1 0,1 -64.0

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu