Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain kehittyneen teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Jordanian (JO) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Jordaniaan (JO) ajanjaksolla 2021 tammikuu - heinäkuu

2021 tammi-heinäkuu
milj.$
2020 tammi-heinäkuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka13,3 6,10 91.3
02 Elämäntieteet (Life Science)8,2 10,1 -19.5
03 Optoelektroniikka2,5 1,7 47.4
04 Tietoviestintä13,8 12,2 12.7
05 Elektroniikka0,7 0,8 -13.5
06 Joustava valmistus0,7 1,6 -56.5
07 Edistyneet materiaalit0,4 0,2 242.2
08 Ilmailu53,4 61,8 -13.6
09 Aseet9,9 21,4 -53.7
10 Ydinteknologia0,5 0,2 106.6
Yhteensä102,10 116,7 -11.7

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Jordanian (JO) kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - heinäkuu

2021 tammi-heinäkuu
milj. $
2020 tammi-heinäkuu
milj. $
Muutos
%
08 Ilmailu0,6 0,2 390.9
Yhteensä0,9 1,3 -32.9

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu