Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain korkean teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Jordanian (JO) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Jordaniaan (JO) ajanjaksolla 2021 tammikuu - helmikuu

2021 tammi-helmikuu
milj.$
2020 tammi-helmikuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka2,2 1,0 114.1
02 Elämäntieteet (Life Science)2,3 3,2 -28.0
03 Optoelektroniikka0,5 1,1 -57.6
04 Tietoviestintä3,9 2,5 55.1
06 Joustava valmistus0,3 0,5 -38.9
08 Ilmailu18,5 34,8 -47.0
09 Aseet1,9 3,8 -50.7
Yhteensä29,4 46,10 -37.4

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Jordanian (JO) korkean teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - helmikuu

2021 tammi-helmikuu
milj. $
2020 tammi-helmikuu
milj. $
Muutos
%
Yhteensä0,2 0,8 -74.2

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu