Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain kehittyneen teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Irakin (IQ) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Irakiin (IQ) ajanjaksolla 2021 tammikuu - heinäkuu

2021 tammi-heinäkuu
milj.$
2020 tammi-heinäkuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka1,8 8,10 -80.0
02 Elämäntieteet (Life Science)8,7 18,9 -54.0
03 Optoelektroniikka12,6 14,1 -10.5
04 Tietoviestintä28,3 23,1 22.8
05 Elektroniikka0,4 1,3 -71.5
06 Joustava valmistus2,1 1,3 60.0
08 Ilmailu21,7 22,5 -3.6
10 Ydinteknologia0,5 0,6 -15.6
Yhteensä75,9 105,3 -27.9

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Irakin (IQ) kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - heinäkuu

2021 tammi-heinäkuu
milj. $
2020 tammi-heinäkuu
milj. $
Muutos
%
04 Tietoviestintä0,1 0,6 -98.5
Yhteensä0,1 0,6 -88.3

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu