Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain korkean teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Irakin (IQ) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Irakiin (IQ) ajanjaksolla 2021 tammikuu - helmikuu

2021 tammi-helmikuu
milj.$
2020 tammi-helmikuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka0,1 4,8 -99.0
02 Elämäntieteet (Life Science)3,1 2,6 17.7
03 Optoelektroniikka4,7 4,1 15.9
04 Tietoviestintä18,2 9,6 90.9
06 Joustava valmistus0,2 0,4 -67.3
08 Ilmailu6,3 4,0 56.0
Yhteensä32,5 40,4 -19.6

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Irakin (IQ) korkean teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - helmikuu

2021 tammi-helmikuu
milj. $
2020 tammi-helmikuu
milj. $
Muutos
%
04 Tietoviestintä0,1 0,6 -99.5
Yhteensä0,1 0,6 -99.5

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu