Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain korkean teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Intian (IN) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Intiaan (IN) ajanjaksolla 2021 tammikuu - helmikuu

2021 tammi-helmikuu
milj.$
2020 tammi-helmikuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka28,7 15,2 88.9
02 Elämäntieteet (Life Science)87,5 109,7 -20.2
03 Optoelektroniikka8,4 6,6 29.0
04 Tietoviestintä147,7 166,6 -11.3
05 Elektroniikka32,8 42,10 -23.8
06 Joustava valmistus33,6 29,3 14.8
07 Edistyneet materiaalit2,2 3,6 -39.2
08 Ilmailu65,7 714,3 -90.8
09 Aseet0,5 15,10 -97.1
10 Ydinteknologia1,7 1,8 -5.8
Yhteensä408,4 1.105,5 -63.1

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Intian (IN) korkean teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - helmikuu

2021 tammi-helmikuu
milj. $
2020 tammi-helmikuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka19,1 11,3 69.1
02 Elämäntieteet (Life Science)290,3 321,10 -9.8
03 Optoelektroniikka3,8 34,8 -89.2
04 Tietoviestintä177,5 167,6 5.9
05 Elektroniikka14,2 9,7 46.4
06 Joustava valmistus5,10 5,0 19.1
07 Edistyneet materiaalit5,6 2,1 172.2
08 Ilmailu43,4 39,6 9.8
09 Aseet0,1 0,5 -84.4
10 Ydinteknologia0,5 0,6 -24.2
Yhteensä560,1 592,8 -5.5

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu