Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain kehittyneen teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Israelin (IL) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Israeliin (IL) ajanjaksolla 2021 tammikuu - heinäkuu

2021 tammi-heinäkuu
milj.$
2020 tammi-heinäkuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka56,2 63,2 -11.1
02 Elämäntieteet (Life Science)96,7 89,3 8.3
03 Optoelektroniikka53,5 42,10 24.5
04 Tietoviestintä364,4 402,7 -9.5
05 Elektroniikka701,8 121,7 477.0
06 Joustava valmistus205,5 87,8 134.1
07 Edistyneet materiaalit39,7 37,8 4.9
08 Ilmailu461,5 646,10 -28.7
09 Aseet84,2 82,6 2.0
10 Ydinteknologia4,4 2,8 59.4
Yhteensä2.067,5 1.577,4 31.1

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Israelin (IL) kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - heinäkuu

2021 tammi-heinäkuu
milj. $
2020 tammi-heinäkuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka60,1 118,5 -49.3
02 Elämäntieteet (Life Science)478,7 513,9 -6.9
03 Optoelektroniikka105,5 169,3 -37.7
04 Tietoviestintä578,6 612,1 -5.5
05 Elektroniikka542,4 199,3 172.2
06 Joustava valmistus69,10 54,9 27.6
07 Edistyneet materiaalit14,2 9,6 48.7
08 Ilmailu279,5 286,2 -2.4
09 Aseet12,2 5,9 108.3
10 Ydinteknologia2,3 2,4 -5.0
Yhteensä2.142,10 1.971,6 8.7

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu