Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain kehittyneen teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Irlantin (IE) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Irlantiin (IE) ajanjaksolla 2021 tammikuu - heinäkuu

2021 tammi-heinäkuu
milj.$
2020 tammi-heinäkuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka1.361,2 854,6 59.3
02 Elämäntieteet (Life Science)218,8 214,8 1.9
03 Optoelektroniikka6,4 4,4 44.3
04 Tietoviestintä478,6 402,1 19.0
05 Elektroniikka553,6 99,5 456.5
06 Joustava valmistus56,7 83,1 -31.8
07 Edistyneet materiaalit39,10 25,7 55.3
08 Ilmailu476,6 289,1 64.9
Yhteensä3.191,8 1.973,5 61.7

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Irlantin (IE) kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - heinäkuu

2021 tammi-heinäkuu
milj. $
2020 tammi-heinäkuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka10.736,7 7.798,6 37.7
02 Elämäntieteet (Life Science)7.558,1 7.990,10 -5.4
03 Optoelektroniikka1,1 0,3 326.3
04 Tietoviestintä164,7 272,1 -39.5
05 Elektroniikka939,5 385,5 143.7
06 Joustava valmistus9,7 11,6 -16.2
08 Ilmailu18,5 13,9 33.1
10 Ydinteknologia0,4 0,4 4.6
Yhteensä19.428,6 16.472,10 17.9

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu