Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain korkean teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Irlantin (IE) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Irlantiin (IE) ajanjaksolla 2021 tammikuu - helmikuu

2021 tammi-helmikuu
milj.$
2020 tammi-helmikuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka320,8 290,2 10.5
02 Elämäntieteet (Life Science)78,9 63,8 23.5
03 Optoelektroniikka1,5 2,10 -51.4
04 Tietoviestintä122,5 152,8 -19.9
05 Elektroniikka127,2 29,8 326.8
06 Joustava valmistus10,8 22,8 -52.9
07 Edistyneet materiaalit4,9 6,4 -23.1
08 Ilmailu22,4 43,6 -48.7
Yhteensä688,5 612,2 12.5

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Irlantin (IE) korkean teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - helmikuu

2021 tammi-helmikuu
milj. $
2020 tammi-helmikuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka3.203,9 1.771,7 80.8
02 Elämäntieteet (Life Science)1.873,10 3.234,9 -42.1
03 Optoelektroniikka0,6 0,1 650.1
04 Tietoviestintä55,4 55,4 0.1
05 Elektroniikka221,4 177,5 24.7
06 Joustava valmistus2,3 2,6 -14.4
08 Ilmailu7,5 4,9 53.2
Yhteensä5.364,9 5.246,9 2.2

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu