Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain korkean teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Unkarin (HU) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Unkariin (HU) ajanjaksolla 2021 tammikuu - helmikuu

2021 tammi-helmikuu
milj.$
2020 tammi-helmikuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka25,4 10,8 135.8
02 Elämäntieteet (Life Science)10,6 10,3 2.4
03 Optoelektroniikka0,6 1,7 -68.0
04 Tietoviestintä124,7 70,7 76.4
05 Elektroniikka41,4 6,3 562.1
06 Joustava valmistus1,8 2,3 -20.9
08 Ilmailu12,9 20,6 -37.4
Yhteensä217,1 122,6 77.1

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Unkarin (HU) korkean teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - helmikuu

2021 tammi-helmikuu
milj. $
2020 tammi-helmikuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka5,1 2,6 95.7
02 Elämäntieteet (Life Science)3,7 4,5 -17.2
03 Optoelektroniikka1,2 1,1 1.5
04 Tietoviestintä83,0 90,1 -7.8
05 Elektroniikka16,6 15,8 5.3
06 Joustava valmistus7,4 3,10 88.3
08 Ilmailu0,5 1,3 -66.0
Yhteensä117,2 119,1 -1.6

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu