Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain korkean teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Hondurasin (HN) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Hondurasiin (HN) ajanjaksolla 2021 tammikuu - helmikuu

2021 tammi-helmikuu
milj.$
2020 tammi-helmikuu
milj. $
Muutos
%
02 Elämäntieteet (Life Science)1,6 1,6 -3.3
03 Optoelektroniikka0,6 0,6 -4.6
04 Tietoviestintä31,3 27,3 14.9
05 Elektroniikka1,3 1,9 -33.9
06 Joustava valmistus0,2 0,6 -63.6
08 Ilmailu0,3 0,4 -40.4
Yhteensä35,3 32,3 9.3

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Hondurasin (HN) korkean teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - helmikuu

2021 tammi-helmikuu
milj. $
2020 tammi-helmikuu
milj. $
Muutos
%
Yhteensä0,3 0,2 96.3

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu