Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain korkean teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Kreikan (GR) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Kreikkaan (GR) ajanjaksolla 2021 tammikuu - helmikuu

2021 tammi-helmikuu
milj.$
2020 tammi-helmikuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka0,5 0,6 -11.6
02 Elämäntieteet (Life Science)3,3 5,2 -37.3
04 Tietoviestintä9,9 17,0 -41.7
05 Elektroniikka0,5 2,4 -81.5
06 Joustava valmistus0,3 0,4 -15.0
08 Ilmailu3,2 2,5 27.6
Yhteensä17,9 27,10 -36.1

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Kreikan (GR) korkean teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - helmikuu

2021 tammi-helmikuu
milj. $
2020 tammi-helmikuu
milj. $
Muutos
%
04 Tietoviestintä0,8 0,5 77.4
06 Joustava valmistus1,7 0,7 173.4
08 Ilmailu2,1 1,3 65.0
Yhteensä4,8 2,8 76.5

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu