Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain kehittyneen teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Georgian (GE) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Georgiaan (GE) ajanjaksolla 2021 tammikuu - heinäkuu

2021 tammi-heinäkuu
milj.$
2020 tammi-heinäkuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka6,3 0,4 1780.6
02 Elämäntieteet (Life Science)2,10 1,4 115.8
03 Optoelektroniikka0,8 1,2 -34.1
04 Tietoviestintä12,8 3,8 240.5
05 Elektroniikka0,3 0,4 -25.2
08 Ilmailu0,9 1,5 -41.6
10 Ydinteknologia0,6 0,1 986.8
Yhteensä24,7 8,6 187.6

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Georgian (GE) kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - heinäkuu

2021 tammi-heinäkuu
milj. $
2020 tammi-heinäkuu
milj. $
Muutos
%
02 Elämäntieteet (Life Science)4,5 5,8 -21.8
04 Tietoviestintä0,7 0,2 349.5
Yhteensä5,3 6,1 -12.5

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu