Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain korkean teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Georgian (GE) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Georgiaan (GE) ajanjaksolla 2021 tammikuu - helmikuu

2021 tammi-helmikuu
milj.$
2020 tammi-helmikuu
milj. $
Muutos
%
02 Elämäntieteet (Life Science)0,9 0,3 257.4
03 Optoelektroniikka0,3 0,3 26.6
04 Tietoviestintä1,5 1,3 18.6
08 Ilmailu0,2 1,1 -88.8
Yhteensä2,9 2,9 1.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Georgian (GE) korkean teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - helmikuu

2021 tammi-helmikuu
milj. $
2020 tammi-helmikuu
milj. $
Muutos
%
02 Elämäntieteet (Life Science)0,2 0,6 -79.9
04 Tietoviestintä0,6 0,2 384.4
Yhteensä0,7 0,8 -7.3

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu