Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain korkean teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Suomen (FI) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Suomeen (FI) ajanjaksolla 2021 tammikuu - helmikuu

2021 tammi-helmikuu
milj.$
2020 tammi-helmikuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka0,5 0,3 87.1
02 Elämäntieteet (Life Science)6,3 7,5 -16.5
03 Optoelektroniikka1,2 1,1 5.8
04 Tietoviestintä14,3 18,10 -24.7
05 Elektroniikka6,4 6,3 0.9
06 Joustava valmistus4,6 3,1 49.6
07 Edistyneet materiaalit0,3 0,3 -19.4
08 Ilmailu20,4 10,3 98.1
09 Aseet0,6 0,1 1303.1
10 Ydinteknologia3,1 6,2 -51.3
Yhteensä57,1 53,8 6.1

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Suomen (FI) korkean teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - helmikuu

2021 tammi-helmikuu
milj. $
2020 tammi-helmikuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka2,2 1,7 35.4
02 Elämäntieteet (Life Science)38,0 34,9 8.8
03 Optoelektroniikka2,9 2,8 3.2
04 Tietoviestintä19,4 12,1 61.1
05 Elektroniikka1,2 1,6 -25.9
06 Joustava valmistus4,8 6,7 -29.4
07 Edistyneet materiaalit5,5 5,7 -2.1
08 Ilmailu0,7 0,4 82.0
09 Aseet0,1 3,6 -99.0
10 Ydinteknologia1,7 4,6 -62.7
Yhteensä76,1 73,6 3.3

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu