Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain korkean teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Espanjan (ES) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Espanjaan (ES) ajanjaksolla 2021 tammikuu - helmikuu

2021 tammi-helmikuu
milj.$
2020 tammi-helmikuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka58,6 34,3 71.2
02 Elämäntieteet (Life Science)25,5 30,4 -16.0
03 Optoelektroniikka1,0 5,9 -82.9
04 Tietoviestintä48,7 46,4 4.8
05 Elektroniikka7,7 7,6 1.6
06 Joustava valmistus5,3 2,6 109.0
07 Edistyneet materiaalit0,9 0,5 84.1
08 Ilmailu109,3 458,4 -76.2
09 Aseet0,2 1,9 -91.4
10 Ydinteknologia72,3 24,5 195.7
Yhteensä329,1 611,9 -46.2

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Espanjan (ES) korkean teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - helmikuu

2021 tammi-helmikuu
milj. $
2020 tammi-helmikuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka15,7 54,2 -71.0
02 Elämäntieteet (Life Science)191,9 121,9 57.4
03 Optoelektroniikka2,9 3,2 -9.9
04 Tietoviestintä16,1 12,1 32.8
05 Elektroniikka2,10 3,10 -25.6
06 Joustava valmistus6,1 9,1 -33.5
07 Edistyneet materiaalit0,4 0,5 -32.8
08 Ilmailu37,7 51,3 -26.6
09 Aseet4,2 1,8 137.3
Yhteensä277,5 257,8 7.7

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu