Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain kehittyneen teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Egyptin (EG) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Egyptiin (EG) ajanjaksolla 2021 tammikuu - heinäkuu

2021 tammi-heinäkuu
milj.$
2020 tammi-heinäkuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka27,9 13,5 107.3
02 Elämäntieteet (Life Science)49,6 55,9 -11.2
03 Optoelektroniikka11,9 6,5 82.1
04 Tietoviestintä52,5 87,9 -40.3
05 Elektroniikka5,0 31,6 -84.3
06 Joustava valmistus3,6 2,9 24.9
07 Edistyneet materiaalit0,3 2,2 -88.3
08 Ilmailu142,2 105,4 35.0
09 Aseet12,6 9,8 28.5
10 Ydinteknologia1,2 1,6 -26.9
Yhteensä306,3 316,8 -3.3

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Egyptin (EG) kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - heinäkuu

2021 tammi-heinäkuu
milj. $
2020 tammi-heinäkuu
milj. $
Muutos
%
04 Tietoviestintä0,5 0,2 162.2
Yhteensä0,8 0,6 37.4

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu