Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain korkean teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Egyptin (EG) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Egyptiin (EG) ajanjaksolla 2021 tammikuu - helmikuu

2021 tammi-helmikuu
milj.$
2020 tammi-helmikuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka6,1 3,9 56.1
02 Elämäntieteet (Life Science)10,6 9,1 16.2
03 Optoelektroniikka1,1 1,0 10.6
04 Tietoviestintä16,8 24,4 -31.4
05 Elektroniikka0,6 28,7 -98.2
06 Joustava valmistus1,3 0,7 92.1
07 Edistyneet materiaalit0,1 0,8 -98.9
08 Ilmailu18,6 43,7 -57.5
09 Aseet10,2 1,2 756.9
10 Ydinteknologia0,4 0,7 -54.5
Yhteensä65,2 113,9 -42.8

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Egyptin (EG) korkean teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - helmikuu

2021 tammi-helmikuu
milj. $
2020 tammi-helmikuu
milj. $
Muutos
%
Yhteensä0,2 0,1 62.8

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu