Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain korkean teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Viron (EE) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Viroon (EE) ajanjaksolla 2021 tammikuu - helmikuu

2021 tammi-helmikuu
milj.$
2020 tammi-helmikuu
milj. $
Muutos
%
02 Elämäntieteet (Life Science)4,4 1,10 124.5
03 Optoelektroniikka0,7 2,7 -75.6
04 Tietoviestintä3,6 3,7 -2.5
05 Elektroniikka3,3 5,9 -44.3
08 Ilmailu1,4 7,5 -81.8
Yhteensä13,3 21,9 -39.3

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Viron (EE) korkean teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - helmikuu

2021 tammi-helmikuu
milj. $
2020 tammi-helmikuu
milj. $
Muutos
%
02 Elämäntieteet (Life Science)1,7 1,2 46.3
03 Optoelektroniikka0,6 0,2 318.5
04 Tietoviestintä181,5 64,6 181.2
05 Elektroniikka1,1 0,6 98.4
06 Joustava valmistus1,8 2,7 -35.7
08 Ilmailu0,8 1,10 -62.2
Yhteensä187,4 70,10 164.1

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu