Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain korkean teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Algerian (DZ) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Algeriaan (DZ) ajanjaksolla 2021 tammikuu - helmikuu

2021 tammi-helmikuu
milj.$
2020 tammi-helmikuu
milj. $
Muutos
%
02 Elämäntieteet (Life Science)0,4 1,8 -81.2
04 Tietoviestintä1,4 2,4 -44.6
08 Ilmailu1,1 3,0 -63.9
09 Aseet0,1 1,3 -99.6
Yhteensä3,7 9,3 -60.8

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Algerian (DZ) korkean teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - helmikuu

2021 tammi-helmikuu
milj. $
2020 tammi-helmikuu
milj. $
Muutos
%
Yhteensä0,1 0..

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu