Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain kehittyneen teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Tanskan (DK) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Tanskaan (DK) ajanjaksolla 2021 tammikuu - heinäkuu

2021 tammi-heinäkuu
milj.$
2020 tammi-heinäkuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka102,1 140,6 -27.4
02 Elämäntieteet (Life Science)76,8 72,6 5.7
03 Optoelektroniikka6,5 8,3 -22.0
04 Tietoviestintä101,9 69,5 46.7
05 Elektroniikka19,1 8,9 116.5
06 Joustava valmistus4,7 4,4 7.4
07 Edistyneet materiaalit1,0 0,9 14.6
08 Ilmailu47,1 34,5 36.6
09 Aseet21,7 4,2 422.1
10 Ydinteknologia0,10 0,3 232.6
Yhteensä381,5 343,7 11.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tanskan (DK) kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - heinäkuu

2021 tammi-heinäkuu
milj. $
2020 tammi-heinäkuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka234,0 169,3 38.3
02 Elämäntieteet (Life Science)490,7 407,2 20.5
03 Optoelektroniikka11,8 12,7 -6.9
04 Tietoviestintä103,7 92,3 12.4
05 Elektroniikka16,9 23,1 -26.9
06 Joustava valmistus65,7 50,8 29.3
07 Edistyneet materiaalit25,4 29,9 -15.1
08 Ilmailu58,5 60,2 -2.8
09 Aseet6,7 4,9 37.5
Yhteensä1.013,1 850,3 19.1

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu