Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain korkean teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Tanskan (DK) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Tanskaan (DK) ajanjaksolla 2021 tammikuu - helmikuu

2021 tammi-helmikuu
milj.$
2020 tammi-helmikuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka10,8 54,7 -80.3
02 Elämäntieteet (Life Science)19,0 17,7 7.3
03 Optoelektroniikka2,4 2,6 -10.1
04 Tietoviestintä35,7 21,2 68.4
05 Elektroniikka3,1 2,6 23.5
06 Joustava valmistus1,1 1,1 6.2
08 Ilmailu8,2 13,3 -38.5
09 Aseet15,5 2,1 645.8
Yhteensä95,10 115,3 -16.8

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tanskan (DK) korkean teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - helmikuu

2021 tammi-helmikuu
milj. $
2020 tammi-helmikuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka109,9 94,1 16.8
02 Elämäntieteet (Life Science)114,3 121,1 -5.6
03 Optoelektroniikka2,4 2,2 6.9
04 Tietoviestintä31,2 30,8 1.3
05 Elektroniikka3,7 7,1 -48.5
06 Joustava valmistus15,5 12,9 20.8
07 Edistyneet materiaalit4,1 3,7 12.6
08 Ilmailu15,4 22,9 -32.9
09 Aseet2,1 1,8 15.1
Yhteensä298,3 296,4 0.6

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu