Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain korkean teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Saksan (DE) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Saksaan (DE) ajanjaksolla 2021 tammikuu - helmikuu

2021 tammi-helmikuu
milj.$
2020 tammi-helmikuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka395,1 312,6 26.4
02 Elämäntieteet (Life Science)444,3 430,1 3.3
03 Optoelektroniikka56,6 66,8 -15.3
04 Tietoviestintä330,3 345,2 -4.3
05 Elektroniikka179,9 229,9 -21.8
06 Joustava valmistus67,2 107,4 -37.5
07 Edistyneet materiaalit16,6 16,4 1.0
08 Ilmailu1.151,3 1.332,8 -13.6
09 Aseet1,10 1,6 25.0
10 Ydinteknologia12,1 41,3 -70.8
Yhteensä2.654,9 2.883,7 -7.9

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Saksan (DE) korkean teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - helmikuu

2021 tammi-helmikuu
milj. $
2020 tammi-helmikuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka2.567,4 1.543,0 66.4
02 Elämäntieteet (Life Science)693,4 747,8 -7.3
03 Optoelektroniikka93,8 98,0 -4.3
04 Tietoviestintä286,1 386,6 -26.0
05 Elektroniikka133,5 104,9 27.2
06 Joustava valmistus186,2 190,8 -2.4
07 Edistyneet materiaalit28,2 25,7 9.7
08 Ilmailu555,5 832,3 -33.3
09 Aseet8,10 9,6 -6.6
10 Ydinteknologia64,2 78,0 -17.8
Yhteensä4.616,8 4.016,4 14.9

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu