Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain korkean teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Kolumbian (CO) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Kolumbiaan (CO) ajanjaksolla 2021 tammikuu - helmikuu

2021 tammi-helmikuu
milj.$
2020 tammi-helmikuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka14,8 15,3 -3.2
02 Elämäntieteet (Life Science)25,8 29,8 -13.6
03 Optoelektroniikka1,5 2,9 -48.5
04 Tietoviestintä153,6 182,3 -15.8
05 Elektroniikka3,7 4,8 -22.8
06 Joustava valmistus2,10 2,7 8.9
07 Edistyneet materiaalit0,4 0,7 -50.9
08 Ilmailu55,1 150,4 -63.4
10 Ydinteknologia0,5 0,4 32.6
Yhteensä257,9 389,0 -33.7

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Kolumbian (CO) korkean teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - helmikuu

2021 tammi-helmikuu
milj. $
2020 tammi-helmikuu
milj. $
Muutos
%
02 Elämäntieteet (Life Science)0,9 0,5 80.9
05 Elektroniikka3,3 3,5 -4.8
Yhteensä4,8 4,3 12.8

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu